De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Medicijnen

Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen. Bij sommige aandoeningen (zoals de ziekte van Ménière en migraine) is onderhoudsmedicatie zinvol, met als doel nieuwe aanvallen te voorkomen. Of onderhoudsmedicatie gegeven moet worden hangt vooral af van de frequentie waarmee de duizeligheidsaanvallen optreden en of de medicatie het gewenste effect heeft.

Repositiemanoeuvres

BPPD kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘kristallen’ worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Deze manoeuvres zullen op de polikliniek uitgevoerd worden en eventueel krijgt u oefeningen voor thuis mee. Als u dat lastig vindt, kan fysiotherapeutische begeleiding geadviseerd worden.

Fysiotherapie

Er is een grote rol voor fysiotherapeutische behandeling en begeleiding van duizeligheid. Allereerst kunnen de repositiemanoeuvres door de fysiotherapeut uitgevoerd worden, hetgeen met name bij de immobiele of ouderen patiënt zinvol kan zijn. Herstel van een acute beschadiging van het evenwichtsorgaan kan verbeterd worden door middel van fysiotherapie mechanismen bevorderen die het herstel compenseren. Hierbij moet u denken aan balanstherapie, valtechnieken en repositiemanoeuvres. Dikwijls wordt het herstel van duizeligheid belemmerd door vastzittende spieren van de nek en schouders. Ook hiervoor kan fysiotherapie zinvol zijn.

Maatschappelijk werk, psycholoog en audiologisch centrum

Soms is het erg lastig om uw klachten en effect ervan op uw dagelijks functioneren te accepteren en dikwijls ervaren mensen ook onbegrip vanuit hun omgeving (thuis, gezin, werk, etc.). Dan kan begeleiding door maatschappelijk werk of psycholoog zinvol zijn. Wanneer u naast uw duizeligheidklachten ook last heeft van tinnitus of gehoorproblemen, kunnen we u voor aanvullende analyse of behandeling verwijzen naar het audiologisch centrum of audicien.